Wspieramy firmy w osiągnięciu ich
pełnego potencjału


 
 
 
 
 
 
 

O nas

Jesteśmy nowym podmiotem działającym na rynku usług doradczych, który tworzy zespół ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w realizacji projektów dla największych firm doradczych.
Wysoka jakość przygotowywanych produktów prac w połączeniu z elastycznym podejściem do klienta wyróżniają nas spośród konkurentów.
Członkowie zespołu są również praktykami, którzy posiadają doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pozwala nam to na lepsze zrozumienie Państwa potrzeb i problemów pojawiającymi się w przedsiębiorstwie.
Zrealizowaliśmy już ponad 30 projektów dla klientów działających m. in. w obszarach energetyki, telekomunikacji, motoryzacji, nowych technologii, sektora publicznego.
schemat12G

Nasze usługi

W ramach prowadzonej działalności skupiamy się na świadczeniu usług w pięciu głównych obszarach:

 

Doradztwo biznesowe

 • Optymalizacja
  kosztów
 • Optymalizacja
  i aktywizacja sprzedaży
 • Wyznaczanie kierunków strategicznych rozwoju działalności
 • Optymalizacja cen oraz marż

Analityka biznesowa

 • Analizy statystyczne
  i data mining
 • Analizy danych przestrzennych
 • Procesy zarządzania wiedzą, gromadzenia
  i udostępniania danych
 • Wsparcie procesów decyzyjnych

Doradztwo transakcyjne

 • Przygotowanie spółki do pozyskania finansowania
 • Commercial Due
  Dilligence
 • Wsparcie w procesie restrukturyzacji
  i przekształcenia spółek
 • Doradztwo kapitałowe oraz wycenę spółek

Doradztwo
dla JST

 • Opracowanie gminnych programów rewitalizacji
 • Diagnoza i opracowanie strategii
 • Analizy podaży
  i zapotrzebowania na tereny budowlane
 • Analizy lokalizacji i opłacalności inwestycji

Audyt wewnętrzny
i compliance

 • Ocena procesów biznesowych
 • Zarządzanie ryzykiem
  i organizacją
 • Identyfikacja i mitygacja ryzyk prowadzonej działalności
 • Przygotowywanie dokumentacji i modeli

Nasz model pracy

Podejście do realizacji projektów, wypracowane przez Cloud Consulting, pozwala na sprawną i efektywną współpracę

 

Wykorzystujemy sprawdzony model realizacji projektów. Składa się on z czterech etapów:
 1. Identyfikacja potrzeb,
 2. Diagnoza sytuacji bieżącej,
 3. Analiza i rekomendacja zmian,
 4. Audyt powdrożeniowy.
Nasze rekomendacje i produkty prac są wynikiem dogłębnej analizy obecnej sytuacji wewnętrznej
i zewnętrznej oraz oceny możliwości i korzyści z wdrożenia zmian.
W trakcie realizacji prac przykładamy dużą uwagę do efektywnego zarządzania projektem i jakością, a także do identyfikacji dodatkowej wartości dla klienta.

 

W zależności od Państwa oczekiwań realizujemy nasze prace w jednym z dwóch modeli: projektowym lub outsourcingu zasobów.

 

Model projektowy

 • Sprawdza się w przypadku niestandardowych działań i procesów, które mają charakter okazjonalny.
 • Preferowany przy realizacji wydzielonych projektów, do których niezbędne jest zbudowanie dedykowanego zespołu specjalistów.
 • Stosowany w przypadku braku możliwości oddelegowania Państwa pracowników do realizacji projektu w wymaganym wymiarze czasu.
 • Cloud Consulting tworzy dedykowany zespół ukierunkowany do kompleksowej realizacji projektu.

Outsourcing zasobów

 • Preferowany w przypadku, gdy potrzebują Państwo bieżącego (operacyjnego) wsparcia lub projekt ma charakter ciągły.
 • Wykorzystywany, gdy zasoby do realizacji projektu po stronie klienta są niewystarczające lub zatrudnianie pracownika jest nieopłacalne.
 • Cloud Consulting wydziela osoby o niezbędnych kompetencjach i wiedzy, które będą dedykowane do współpracy z Państwem.
 • Zasoby będą do Państwa dyspozycji w określonym wymiarze czasu pracy lub będą wykonywały określony zakres zadań.

Zespół

Błażej Kmieć

Arkadiusz Kleszcz

Projekty

Z naszych usług doradczych skorzystali między innymi:

Fundacja Kreatywny ŚląskMind Your BusinessValue for GrowthMediniceMISTiA

Kontakt

Cloud Consulting – Błażej Kmieć

 

Rondo ONZ 1 p. X

00-124 Warszawa

M: (+48) 604 795 950

E: blazej.kmiec@cconsult.pl